KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA (KPiR)

kpir kraków

 

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Sprawnie i kompleksowo.

Jak wygląda współpraca?

ZAKUP PAKIETU

Za pośrednictwem niniejszej strony dokonujesz wyboru odpowiedniego dla Ciebie pakietu. Po dokonaniu zakupu pakietu (opłata za pierwszy miesiąc) wysyłamy do Ciebie podpisaną Umowę. Jeśli zmienisz zdanie, masz 14 dni na odstąpienie od Umowy.
 

PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW

Po zakończeniu każdego miesiąca przekazujesz poprzez e-mail dokumenty do zaksięgowania. W każdym miesiącu otrzymasz od nas przypomnienie, że musisz dostarczyć dokumenty. Dokumenty przesyłasz w formie skanów, natomiast oryginały trzymasz u siebie.
 

KSIĘGOWANIE

Po otrzymaniu od Ciebie kompletu dokumentów przystępujemy do ich księgowania i wprowadzenia do odpowiednich ewidencji. 

ROZLICZENIE MIESIĘCZNE

Po zaksięgowaniu dokumentów przekazujemy Ci aktualny wynik finansowy, kwotę podatków i ZUS do zapłacenia. Przygotowujemy również niezbędne deklaracje.
 

ZAMKNIĘCIE ROKU

Po zakończeniu roku podatkowego dokonujemy jego rozliczenia i przygotowujemy niezbędne roczne deklaracje PIT, VAT i ZUS. Przygotowanie deklaracji rocznych jest dodatkowo płatne.
 

DODATKOWE USŁUGI

Możesz zlecić nam wykonanie dodatkowych usług:
Ewidencja czasu pracy, dokumenty pracownicze, listy obecności, ewidencję pojazdu (kilometrówki).
 

Co obejmują pakiety?

każdy pakiet obejmuje :

  • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
  • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencji wyposażenia,
  • Dekretację, tzn. ocenę dokumentów księgowych w świetle przepisów podatkowych i podejmowanie decyzji o sposobie ich zakwalifikowania wraz ze sposobem uwidocznienia w księdze i ewidencjach,
  • Ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy, składek ZUS i rozliczenia podatku VAT oraz wypełnianie w imieniu zleceniodawcy deklaracji na te podatki,
  • Badanie otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i informowania zleceniodawcy o zauważonych brakach lub wadliwości przedstawionych dokumentów.